Epi doo - Solarni sistemi

Fotonaponski sistemi – struja od sunca - Vitovolt 200

55106Fotonaponski sistemi – struja od sunca
Instalacijom Viessmann fotonaponskog sistema svako može da proizvodi struju. Sa finansijskog stanovišta veoma je interesantno pretvaranje besplatne sunčeve energije u struju kako za sopstvene potrebe, tako i za skladištenje u javnu mrežu.
Osim toga, korisnik doprinosi smanjenju upotrebe fosilnih goriva i daje aktivan doprinos očuvanju klime. Viessmann nudi efikasna rešenja svojim perfektno međusobno usklađenim komponentama, svejedno da li je u pitanju već postojeći objekat ili novogradnja.

Opširnije...

Solarni sistemi za pripremu tople vode i podršku grijanju

Vitosol 200-F 00041 velikaU načelu imate mogućnost koristiti sunčevu energiju za pripremu tople vode i za podršku grijanju. Ušteda na ulju i plinu je u svakom slučaju značajna: trošili bi dobrih 60% manje energije godišnje za pripremu tople vode u dnevnoj potrošnji. Kombinirajući pripremu tople vode i zagrijavanje vode za grijanje, godišnja ušteda bi iznosila približno 35% ukupne potrebne energije.
S više od 30 godina iskustva u razvoju i proizvodnji solarnih termalnih instalacija možete se osloniti na tehniku sigurnu za budućnost i najviše kvalitete. Jednako, ako se u startu odlučite za kondenzacijsko grijanje na plin ili ulje ili sistem grijanje na drva ili toplinsku crpku - sva Viessmann rješenja grijanja se mogu kombinirati sa solarnom tehnikom. Opširnije...

Solarni sistemi: Solarna podrška grijanju

podrska grijanjuSolarne instalacije za pripremu tople vode i podršku grijanju
Solarni medij zagrijan solarnim kolektorima može osim pripreme tople vode također se može koristiti za dodatno zagrijavanje ogrjevne vode. Krug grijanja preko izmjenjivača topline kontinuirano koristi solarnim kolektorima zagrijanu vodu akumuliranu u solarnom spremniku.

Opširnije...

Solarna priprema tople vode

solare trinkwassererwaermungSolarni sistemi: Solarna priprema tople vode
Značajan potencijal uštede nudi solarna priprema tople vode. Tako solarni kolektori u spoju sa spremnikom tople vode na našoj geografskoj širini u ljetnim mjesecima nude interesantnu alternativu pogonu s kotlom za grijanje. Štoviše u prijelaznim periodima solarna podrška grijanju prostora često ostavlja kotao isključen.

Opširnije...
Copyright (c) Epi d.o.o. 2013. Sva prava zadržana.