Epi doo - Licence

Licence

Poštujući sve domaće i inostrane propise insistiramo na ugradnji najkvalitenije opreme, čime podižemo bezbjednost objekata i ljudi na najviši mogući nivo.
Licence i dozvole koje EPI d.o.o. posjeduje na nivou BiH su sljedeće:

strelica1 Licenca za izvođenje mašinskih instalacija na objektima koju izdaje Ministarstvo za
prostorno uređenje , građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

strelica1 Licenca za pregled manometara mjernog opsega 0-40 bar, klase tačnosti 0.4 i lošije koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za pregled sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa protoka do 50l/min, na mjestu njihovog korištenja koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za obavljanje djelatnosti: pregled, servisiranje, ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti na energetskim postrojenjima, uređajima i opremom pod pritiskom koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za obavljanje djelatnosti periodični pregled, ispitivanje i kontrola pokretnih posuda pod pritiskom za tečni naftni gas koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za obavljanje djelatnosti periodičnih pregleda, ispitivanja i kontrole opreme pod pritiskom koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za obavljanje djelatnosti montaže opreme pod pritiskom koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za obavljanje djelatnost izrade mašinskih instalacija na energetskim postrojenjima i uređajima manjeg i srednjeg pritiska koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za obavljanje djelatnosti montaže gasnih instalacija koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za obavljanje djelatnosti bravarsko zavarivačkih radova pri izradi, montaži, sanaciji i remontu energetskih postrojenja, uređaja i opreme pod pritiskom i izrada odgovarajuće tehničke dokumentacije koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 Licenca za obavljanje djelatnosti izrade i kontrole tehničke dokumentacije iz oblasti gasnih instalacija, te nadzor nad istim koju izdaje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

strelica1 ISO 9001:2008 izdan od strane Bureau Veritas Certification

Copyright (c) Epi d.o.o. 2013. Sva prava zadržana.